mandag, februar 28, 2011

Noe har slått feil

Det står å lese om nok en trussel om familiesplittelse i media i dag. Far har vært syk, og har derfor ikke tjent penger nok i 2008 og 2009 til at kona og datteren på ett år får lov til å bli i Norge (Ja, kona er fra Filippinene). Selv om diabetesen er stabilisert og inntekten sikret gjennom fast arbeid, er det ikke godt nok for UDI - barn eller ikke barn - her finnes en formalitet som gir oss mulighet til å kaste mor og barn ut av Norge.
Jeg blir forholdsvis kraftig provosert av Norske myndigheters rigide regelrytteri. Og jeg forstår, at jeg med min manglende utdannelse, går de høye herrer en høy gang med mitt sunne bondevett. Stakkars lærde idioter i UDI - det er tydeligvis ikke skole og papirer som gir evne til selvstendig tenkning.

Gjermund