onsdag, mars 22, 2006

Elsker mye!

I kveld var det daglig leder i Norea mediamisjon, Tore Askildsen, som talte på kveldsmøtet. Det var tredje gangen jeg hørte ham, og det slår meg hvor godt det er å høre noen om igjen og om igjen når budskapet de kommer med stemmer overens fra gang til gang.

I dag hørte vi om den prostituerte som kom inn og salvet Jesu føtter, da han var på besøk i huset til en skriftlærd eller fariseer - Simon het han - og hva Jesus sa i den anledningen. Dette står å lese i Lukas evangelium kapittel 7, vers 36 til 50 - for den som er interessert. Da Simon ikke tenkte spesielt høye tanker verken om Jesus, som lot en prostituert røre seg i andre menneskers nærvær, eller den prostituerte, som jo levde i åpenbar synd.
Vet dere hva Jesus sa? Jo, han refset Simon! "Den som er tilgitt mye, elsker mye," sa han, og tenkte på den prostituerte kvinnen som gråt over sin elendighet. Der har du meg!

Jesus tar det så på kornet! Vi vet det jo alle, men det er få som har evnen til å uttrykke seg så presist! "Den som er mye tilgitt, elsker mye." Selvfølgelig! Det sier seg da selv! Men alene blir ikke dette ord med verdi, de blir liksom bare fine, om de blir stående for seg selv. Men, setter vi dem sammen med det som står i Paulus' brev til Romerne, kapittel 5 og vers 8, da får de mening! "Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere." Så får det heller være at vi er mennesker i all vår skrøpelighet, jeg får tro meg tilgitt. Derfor elsker jeg. Påpeker du mine feil? Synes du ikke jeg er et bedre menneske enn du? Nei - du har så rett, kan hende er jeg et dårligere menneske enn deg, men jeg er frelst! Jeg er tilgitt! Jeg har fått del i Guds hemmelighet, en umåtelig skatt. Men skatten er gjemt i et sprukket leirkar, nettopp for at det er skatten som skal synes, ikke leirkaret!

Gjermund

Ingen kommentarer: