søndag, april 30, 2006

A week in a forgotten city

Hællæ ijenn!

Nå er'e en stønn sia sist ijenn ja. Å de ær ganske enkelt bare forde jæ ente har hatt tegang på datamaskin å innternett. Jæ har vært en tur innåmm historia mi å snakka engelsk, se. Akkurat de dær trenger kanskje en litt'n fårrklaring? Historia mi ær fra Fredrikstad, de ær jo lett å fårrklare. Engelsk ja, de var kanskje litt åpptimistisk sakt att jæ har SNAKKA engelsk, menn jæ har i værtfall PRØVA å snakka engelsk.

Har vært på kurs, se. Å de kurset var på engelsk. Eller, nå trur jæ at jæ fårrklarær mæ ille klønete ijenn. Har en tenndens te de, se - å kløne nårr jæ ska si no asså. Kurshållerane var fra ammerika, sånn var'e. Dømm skjønnte ente no a'ant enn engelsk da vøt'tø, så måtte jo jæ å prøve å snakke de da vøt'tø. De jikk jo såmm de plæjer sjølsakt, menn dømm var ente så ille gærne te å jette, så no fikk jæ nå sakkt jæ å.

"Sharpening jur interpørsonæl skills" var tittæ'rn på detta kurse, å de varte hele uka. Ente så ille rart at jæ ble ille slit'n kanskje? Å fårr å kunne "sharpe" no, så bør'e vell væra no å "sharpe" på i utgangsponkte, ente sannt? Vet ente åmm jæ stillær særli langt framm i denn kø'n me dømm såmm har no å "sharpe", men jæ har blitt ille bra te å lytte te engelskmennær i de minnste.

No a de kulaste vi jole, var at vi ræjste inn te by'n å preka me no'nn a dømm fålka såmm bor i Fredrikstad hele åre. De var så gått å høre sjikkeli nårrsk ijenn! Så nå ær jæ virkli såmm ett nytt mennske ja! Var helt tebake te røttene minne å så på barndåmmsjemm å barnesko'orn jæ jikk på å allt vøt'tø. Ille spessiellt. Sell åmm mye har fårrandra sæ, så ere mye såmm lignær å! Samma færja såmm kjørær åver ælva (sell åm'n har blitt rø) å samma støgge take på nabogår'n. Fant te å me ett høl jæ gravde i skævven da jæ var litt'n! Ble så ivvri at Håvard datt på hue ner fra ryggen minn dær jæ gallåperte jennåmm skævven da jæ kjennte mæ ijenn. De jikk helldivis ente så ille gæ'ærnt me'n, a'ant enn at'n ble ille rædd. Sånnt plæjer å gå åver.

Så, etter ett ille bra kurs, på en ille bra plass ær jæ tebake stærkære enn før. Ha en ille go hælj!

Gjermund

2 kommentarer:

Anonym sa...

Ojojoj.... Østfolddialekt er kult når du SNAKKER det, men ble litt svett av å LESE det!!!
Elljer såm de ha vårte på Nordmørsk.. Østfålldialækt e kult nårr du snakka de, mæn æn stakkar kanj nå bli svetj tå å læssa de!!!

Reier sa...

Østfoldsk er mye vanskeligere enn engelsk.