mandag, september 08, 2008

Lykkelig hjemme igjen

Ja, da er jeg hjemme i Hovd igjen. Merkelig hvor fort en plass blir "hjemme" - en plass jeg aldri i livet ville slått meg ned frivillig om det ikke var for helt spesielle grunner kan bli en plass man lengter til når man er et annet sted. Det føltes rart å være i Darhan og ikke ha noe hjem der. Plutselig følte jeg at jeg var en "stranger" som ikke passet innnoe sted, og jeg så liksom alt der i et nytt lys. Ikke syntes jeg det var så skrekkelig gjevt å se vår gamle bolig heller. Distansert, er det det man kaller det tro?

Uansett, jeg har hatt en uke som svingte fra uro og bekymring til takknemlighet og sterkt håp. Jeg kom til Darhan på søndag, forberedte meg litt sammen med ei av de som skal være med å lede arbeidet videre og møtte lederen i landbruksprosjektet på mandag. Vi planla å reise på landsbygda tirsdag, onsdag og torsdag - noe jeg i grunnen anså for å være en nokså vidløftig plan - aldri i verden om jeg hadde noen tro på at det skulle holde. Men det gjorde det!
Vi arbeidet lange dager, men vi klarte det på tre - og arbeidet gav full uttelling! Alle de involverte valgte å bytte kontrakter - en forutsetning for at den nye organsisajonen skal få en nogenlunde trygg start. Og etter endt arbeid på landsbygda hadde vi et meget konstruktivt møte mellom NLM, landbruksprosjektet og den nye partneren hvor de tyngste bitene falt på plass og det ble bestemt hvordan det skal legges til rette for at den nye samarbeidspartneren vår kommer godt i gang etter nyttår.

I det hele var det en flott avslutning på det året jeg har deltatt i arbeidet i landbruksprosjektet - og jeg føler at jeg nå kan senke skuldrene mange hakk og la dette gå videre på egen hånd. Men så er det jo nå det vil vise seg om vi har lyktes eller ikke. Jeg har uansett et godt håp om at dette skal bli til noe godt, for jeg tror ikke vi har arbeidet alene. Jeg er sikker på at dette er Guds arbeid, og at Han har forberedt et verktøy for de lokale kristne her gjennom den nye organisasjonen til å nå ut med den gode nyheten om Jesus. Eksempler på dette:
- Vi fant en fantastisk god løsning på finansieringen av prosjektaktivitetene, med gevinst for alle involverte parter!
- Vi fikk tillatelse til å skifte partner selv om vi var inne i siste prosjektår da vi fant at den forrige partneren ikke ville klare å ta prosjektarbeidet videre.
- Vi har klart å få alle de involverte familiene til å støtte opp om dette prosjektet så de var villige til å være med å ta ansvar for de neste familiene som skal inkluderes i fellesskapet.
- Vi klarte å få på plass en tilsynelatende stødig sammarbeidspartner i rekordfart - en partner som har mål om mer enn bare materielle forbedringer blant folket.
- Vi har fått godkjennelse til å hjelpe den nye partneren i gang så de kan starte arbeidet allerede fra nyttår.
- Min mongolske storebror er utskrevet fra sykehuset - med beskjed om at nyrene er i arbeid igjen.

I det hele tatt; Det er moro å a fått være med i noe som jeg tror er større enn oss og våre planer - så er det bare å be om at Gud velsigner arbeidet videre.

Gjermund

4 kommentarer:

Anonym sa...

"Hva er vel Apollos? Og hva er Paulus? Tjenere som hjalp dere til tro! Begge gjorde vi det Herren hadde satt oss til. Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst. Derfor er de ikke noe, verken den som planter, eller den som vanner. Bare Gud er noe, han som gir vekst. Den som planter og den som vanner, er ett, men de skal få lønn hver etter sitt eget arbeid. For vi er Guds medarbeidere, og dere er Guds åkerland, Guds bygning." (1. Kor 3, 5-9).

Anonym sa...

:)
Takknemlig for alt "lyst" lesestoff her inne. Det er så godt å se at dere klarer å finne dere tilrette i disse grå triste omgivelsene. Dere ER tross alt vant til noe ganske annerledes! Og jeg er takknemlig fordi jeg VET at Gud er der med dere, trygt og godt å vite. Godt å se at din storebror er bedre, vil fortsette å be for han og familien.
SAVNER dere alle sammen, klem fra farmor

Anonym sa...

Godt å høyra! Eg fø min del blei akkorat (fø et par tima siden) invitert på båds te Chuluntsitsig (mor te Michidmaa), men desverre va eg litt langt vekke te å konna møda opp. =)

Anonym sa...

"Selges ikke fem spurver for to skilling? Og ikke èn av dem er glemt hos Gud"
Luk. 12,6

"Gi akt på liljene, hvordan de vokser! (De vokser riktignok ikke overalt) De arbeider ikke, de spinner ikke. Men jeg sier dere: Selv ikke kong Salomo i all sin herlighet var kledd som en av dem!"
Luk. 12,27

"For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker, og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere framtid og håp!"
Jer. 29,11

Det er en mektig Herre vi får lov å tilhøre! Ingen fare med å underlegge seg en overmakt som er så spekket med ren kjærlighet!

Jeg tror Han liker å ha orden i sakene; følger kontinuerlig opp alle sine skapninger. Han bærer oss igjennom alle våre prosjekter, enten det handler om foreldreansvar, landbruk, helse eller hva det måtte være!

Alt sammen munner ut i hans hovedprosjekt: Å frelse fortapte syndere! Han erklærer selv å ha til hensikt å gi oss framtid og håp. Det er sterke saker! Fullstendig ufortjent. Ufattelig!

Han slumrer ikke, og sover ikke, Israels vokter! Han ser dere som er i Khovd, Han ser Batbold, Han ser alle de andre vennene deres i Mongolia, og mange, mange fler...

Takk, Gud - tusen takk! Det finnes ingen Gud utenom Deg!